Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Barwic z dnia 28.12.2018r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Barwic na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

377 KBPobierz