Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Kluby Radnych

 

W Radzie Miejskiej w Barwicach, funkcjonuje 1 klub radnych „Porozumienie Samorządowe”.

Klub został utworzony 22.11.2018r.

Lista członków Klubu:


1.
Andrzej Grusza – Przewodniczący Klubu
2. Piotr Małek
3. Dorota Papuga
4.
Justyna Pietras
5.
Edward Trejnis
6.
Marian Moskwa
7. Renata Rubik
8.
Małgorzata Zaborowska