Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Od grudnia 2018r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach -
Pan Piotr Małek pełni dyżury:

- w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 15.10 - 16.10.

Natomiast w drugi czwartek miesiąca - po wcześniejszym zgłoszeniu mieszkańców pod numerem tel. (94) 373 65 81 lub (94) 373 63-09 wew. 35 - Biuro Rady, dyżur pełni Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach -
Pan Edward Trejnis  od godz. 15.10 - 16.10

Miejsce dyżurów- Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Barwicach
ul. Zwycięzców 22, pok. nr 5.