Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Barwic z dnia 29.11.2018r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Miejskiej w Barwicach służbowych tabletów

1.6 MBPobierz