Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

USC-01 Wydawanie i odbiór odpisów z rejestru stanu cywilnego

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

USC-01.1 Wniosek o wydanie odpisu, zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

43 KBPobierzPodgląd pliku

USC-01.2 Pełnomocnictwo

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

22 KBPobierzPodgląd pliku