Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Barwic z dnia 15.11.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2019 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2029

329 KBPobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 303/2018

3.4 MBPobierz