Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLVIII/275/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 października 2018r. w sprawie szczegółowego przedmiotu działania poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach

874 KBPobierzPodgląd pliku