Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLVII/273/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/262/18 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023

370 KBPobierzPodgląd pliku