Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadanie statutu

831 KBPobierzPodgląd pliku