Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 296/2018 Burmistrza Barwic z dnia 20.09.2018r. w sprawie przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego

313 KBPobierz