Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szczecinku o konieczności zabezpieczenia pomieszczeń technicznych oraz innych miejsc, gdzie zamontowane są wodomierze przed działaniem niskich temperatur.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku