Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLVI/263/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 września 2018r. w sprawie odwołania delegata reprezentującego Gminę Barwice w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

156 KBPobierzPodgląd pliku