Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLVI/262/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 września 2018r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/186/17 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017r. w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017 - 2023

124 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/262/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 września 2018r.

15.5 MBPobierzPodgląd pliku