Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia wodnego-stawu - zlokalizowanego w miejscowości Stary Chwalim na działkach nr 148/3 i 148/5 obr. Stary Chwalim, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

133 KBPobierz