Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Barwic z dnia 23.08.2018r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Barwice miejsc przeznaczonych na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

304 KBPobierz