Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 285/2018 Burmistrza Barwic z dnia 08.08.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2016 Burmistrza Barwic z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

2.4 MBPobierz