Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją SZ.RET.070.4.14.2018.MB.SR z dnia 18 czerwca 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barwice dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2018 r.

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją SZ.RET.070.4.184.2018.AB z dnia 25 marca  2019 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barwice dla Spółki Wodno- Ściekowej „Wody Polskie” z siedzibą w Poznaniu na okres 3 lat

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją SZ.RET.070.4.10.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. skrócił okres obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Barwice, wydanej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zatwierdzoną decyzją SZ.RET.070.4.14.2018.MB.SR z dnia 18 czerwca 2018 r. i zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barwice dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku na okres 3 lat.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy

9.2 MBPobierzPodgląd pliku