Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Barwic z dnia 11.07.2018r. w sprawie czasowego powierzenia obowiązków związanych z gospodarką finansową do czasu powołania skarbnika gminy

186 KBPobierz