Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 276/2018 Burmistrza Barwic z dnia 13.06.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Barwice...

423 KBPobierz