Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

284 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji

266 KBPobierzPodgląd pliku