Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLII/246/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzania ścieków z obszaru gminy Barwice

227 KBPobierzPodgląd pliku