Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Burmistrz - Zenon Maksalon

2.6 MBPobierz

Z-ca Burmistrza - Piotr Sadura

1.3 MBPobierz

Sekretarz - Jan Rudnikowicz

1.6 MBPobierz

Skarbnik - Marek Osuch

1.0 MBPobierz