Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.budowa przepustu na terenie działki nr 72, położonej w obrębie ewidencyjnym 0044 Stary Grabiąż, gmina Barwice, powiat szczecinecki, w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa przepustu k/m Gonne Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 34+16"

511 KBPobierzPodgląd pliku