Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych ....Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.02.2018r poz. 905
2Uchwała Nr XXXIX/226/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.02.2018r poz. 906
3Uchwała Nr XL/228/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Prof. Władysława Szafera w Barwicach w dwóch budynkachDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2195
4Uchwała Nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Barwice w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2189
5Uchwała Nr XL/230/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których ....Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2190
6Uchwała Nr XL/231/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Barwice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2191
7Uchwała Nr XL/232/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Barwice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2192
8Uchwała Nr XL/233/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2018 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2193
9Uchwała Nr XL/234/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie nadania statutów sołectw w Gminie BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2194
10Uchwała Nr XL/235/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.04.2018r poz. 1570
11Uchwała Nr XL/240/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały XXXIX/221/18 z dnia 14 lutego 2018r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.04.2018r poz. 1647
12Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały XXX/207/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.05.2018r poz. 2543
13Uchwała Nr XLI/244/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały X/60/11 z dnia 29 czerwca 2011r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.05.2018r poz. 2544
14Uchwała Nr XLI/245/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2018r poz. 2239
15Uchwała Nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.07.2018r poz. 3245
16Uchwała Nr XLV/259/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.09.2018r poz. 4206
17Uchwała Nr XLV/260/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16.08.2018r poz. 3847
18Uchwała Nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.09.2018r poz. 4288
19Uchwała Nr XLVII/265/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw w Gminie BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018r poz. 5029
20Uchwała Nr XLVII/266/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w BarwicachDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018r poz. 5030
21Uchwała Nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018r poz. 5031
22Uchwała Nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018r poz. 5054
23Uchwała Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadanie statutuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018r poz. 5032
24Uchwała Nr XLVII/272/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.10.2018r poz. 4446
25Uchwała Nr XLVIII/277/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 października 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.10.2018r poz. 4770
26Uchwała Nr XLVIII/278/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.10.2018r poz. 4771
27Uchwała Nr XLVIII/279/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.10.2018r poz. 4772
28Uchwała Nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.10.2018r poz. 4773
29Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.12.2018r poz. 5721
30Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary ChwalimDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.01.2019r poz. 716
31Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.01.2019r poz. 717
32Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2019r poz. 241