Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXIX/219/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2018 rok

1.4 MBPobierzPodgląd pliku