Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XXVII/150/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/122/16Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.02.2017r poz. 793
2Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.02.2017r poz. 794
3Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Barwice dla ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.02.2017r poz. 795
4Uchwała Nr XXVIII/153/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barwice...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.04.2017r poz. 1584
5Uchwała Nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2017 roku Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.05.2017r poz. 1971
6Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.04.2017r poz. 1475
7Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2017 z dnia 15 lutego 2017 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.04.2017r poz. 1476
8Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.04.2017r poz. 1477
9Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/05 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.05.2017r poz. 2170
10Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.07.2017r poz. 3000
11Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barwice Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.07.2017r poz. 3146
12Uchwała Nr XXXII/179/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.09.2017r poz. 3625

13

Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/180/05 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 lutego 2005 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.08.2017r poz. 3545
14Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.08.2017r poz. 3546
15Uchwała Nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2017r poz. 4398
16Uchwała Nr XXXV/194/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2017r poz. 4396
17Uchwała Nr XXXV/195/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2017r poz. 4397
18Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2017r poz. 4399
19Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.12.2017r poz. 5071
20Uchwała Nr XXXVII/209/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.01.2018r poz. 29
21Uchwała Nr XXXVII/210/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.01.2018r poz. 30
22Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2018Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.01.2018r poz. 264
23Uchwała Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.01.2018r poz. 265