Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Barwic z dnia 23.01.2018r. w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za wynajem autobusu będącego w dyspozycji Gminy Barwice

1.1 MBPobierz