Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2018 - 2028

3.5 MBPobierz