Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Chwalimiu

170 KBPobierz