Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017 - 2023

22 MBPobierz