Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXIII/184/2017 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010 - 2017

10.2 MBPobierz