Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

 

Zarządzenie nr 199/2017 Burmistrza Barwic z dnia 28.08.2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

872 KBPobierzPodgląd pliku