Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

64 KBPobierz

Projekt Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.

57 KBPobierz

Formularz Konsultacyjny

40 KBPobierz