Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023.

28 KBPobierz

Formularz konsultacyjny

36 KBPobierz

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023.

16.5 MBPobierz

Informacja podsumowująca KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023

225 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Barwic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barwice na lata 2017 - 2023."

764 KBPobierz