Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacyjny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023.

16.5 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja podsumowująca KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023

225 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Barwic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barwice na lata 2017 - 2023."

764 KBPobierzPodgląd pliku