Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010- 2017.

28 KBPobierzPodgląd pliku

FORMULARZ KONSULTACYJNY projektu aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010 - 2017

36 KBPobierzPodgląd pliku

Plan Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010 – 2017 (aktualizacja)

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010-2017

34 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja podsumowująca KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010 – 2017

41 KBPobierzPodgląd pliku