Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie nr 190/2017 Burmistrza Barwic z dnia 07.07.2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Barwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

173 KBPobierzPodgląd pliku