Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Barwicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu - Prezesa Zarządu

100 KBPobierz