Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Barwic z dnia 02.06.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

439 KBPobierzPodgląd pliku