Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Barwice na lata 2017 - 2019

4.0 MBPobierz