Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Barwic z dnia 03.04.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach Pani Małgorzacie Krawczyk - Figlarz

160 KBPobierzPodgląd pliku