Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjęzadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Barwice ...

2.3 MBPobierzPodgląd pliku