Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

612 KBPobierz