Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Barwic z dnia 15.02.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pn. "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Barwice, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach."

3.8 MBPobierzPodgląd pliku