Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Protokół Nr XXVII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017 roku

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXVIII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017 roku

5.8 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXIX/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017 roku

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXX/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2017 roku

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXI/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017 roku

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXII/17 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXIII/17 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 września 2017 roku

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXIV/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017 roku

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXV/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017 roku

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXVI/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017 roku

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXVII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 grudnia 2017 roku

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół Nr XXXVIII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017 roku

5.7 MBPobierzPodgląd pliku