Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice

496 KBPobierzPodgląd pliku