Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr IV.37.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barwice

639 KBPobierzPodgląd pliku