Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ""Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 171 polegająca na budowie chodników i zatoki autobusowej w m. Polne z odwodnieniem, oświetleniem przejścia dla pieszych, usunięciem kolizji z sieciami: energetyczną i teletechniczną i remontem nawierzchni jezdni."

0.9 MBPobierzPodgląd pliku