Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku,

330 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania,

305 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania

311 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

310 KBPobierzPodgląd pliku