Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Projekt uchwały dotyczący przyjęcia programu współpracy

339 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt programu współpracy

341 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacyjny

311 KBPobierzPodgląd pliku