Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XV/81/15 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.01.2016r. poz. 316
2Uchwała Nr XVI/82/16 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.02.2016r. poz. 653
3Uchwała Nr XVII/87/16 z dnia 25.02.2016r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.03.2016r. poz. 1040
4Uchwała Nr XVII/88/16 z dnia 25.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.03.2016r. poz. 1041
5Uchwała Nr XVIII/89/16 z dnia 23.03.2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2016rDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.04.2016r. poz. 1746
6Uchwała Nr XVIII/94/16 z dnia 23.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016rDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.04. 2016r. poz. 1425
7Uchwała Nr XIX/100/16 z dnia 28.04. 2016r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.05. 2016 poz. 1957
8Uchwała Nr XXI/109/16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.08.2016r. poz. 3221
9Uchwała Nr XXI/110/16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.08.2016r. poz. 3222
10Uchwała Nr XXI/111/16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.07.2016r. poz. 2782
11Uchwała Nr XXI/112/16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nichDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.08.2016r. poz. 3223
12Uchwała Nr XXI/113/16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016rDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.07.2016r. poz. 2783
13Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.10.2016r. poz. 3772
14Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.10.2016r. poz. 3773
15Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.10.2016r. poz. 3774
16Uchwała Nr XXIV/125/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.11.2016r. poz. 4246
17Uchwała Nr XXIV/126/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.11.2016r. poz. 4247
18Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.11.2016r. poz. 4457
19Uchwała Nr XXV/132/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.12.2016r. poz. 4931
20Uchwała Nr XXVI/133/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budźetu Gminy Barwice na rok 2017Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.01.2017r. poz. 209
21Uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 512
22Uchwała Nr XXVI/140/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów....Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 513
23Uchwała Nr XXVI/141/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 508
24Uchwała Nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.... Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 509
25Uchwała Nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możłiwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych... Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 510
26Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania.... Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.01.2017r. poz. 511